VVS

Vores VVS-installatører opsætter og vedligeholder installationer som gaskomfurer, gasvandvarmere og afløb.

Vores typiske arbejdssteder
Det er vvs-installatørens ansvar, at installationerne er korrekt og lovligt udført, hvad enten de selv udfører arbejdet eller fører tilsyn med det. Vvs-installatøren skal afprøve apparaterne og instruere brugerne i, hvordan de skal anvendes.

Vi arbejder for større firmaer, Naturgasforsyningsselskaber, Kommunale vand- og varmeforsyninger.

Vores arbejdsområder med certifikater som
Vvs-installatør, Autoriseret vvs-installatør, Gas-, Vand- og sanitetsmester.

Vores ansvar over for vores kunder er, at installationerne er lovligt udført, det vil sige at nogle gange kommer vi ud til kunder, hvor der desværre findes ulovligt udført arbejde. Her kommer vi ind og retter op på installationer, så de er udført efter de højeste tekniske kravspecifikationer.

Vi udfører både små og store projekter, i samarbejde med vores samarbejdspartnere, udfører vi total entrerenepuropgaver på storbyggerier.

En del af vores arbejdet består i at finde og udbedre fejl i anlæggene og regulere forbrændingen.
Arbejdsområdet kan også omfatte rensning og reparation af spildevandsanlæg.

VVS installtørens arbejdsområder dækker
Vand- og afløbsinstallationer fra køkken- og håndvaske, bruse- og karbad, wc’er m.v. Vi installerer armaturer, der hører til installationerne, og de monterer vandmålere, blødgørings anlæg og brandinstallationer.

Gasinstallationer og service

Vores firma  installerer og servicerer en stor del af kunder med gasinstallationer, der består i at sætte ledningsanlæg op i beboelser, i camping- og skurvogne, i industrivirksomheder osv.

Vores installatører opstiller også gaskomfurer, gasvandvarmere og gasradiatorer samt kedler, brændere og andre apparater, der bruger gas.

Super gode til at udregne tilbud og afslutte arbejde til tiden

Vi har dygtige beregnere der udregner tilbud på entrepriser og laver tids- og handlingsplaner for, hvornår vores installatører skal udføre vores del af arbejdet.

Vores projektledere sørger for, at arbejdet bliver udført efter planen, både hvad angår tiden, økonomien og kvaliteten af arbejdet.